PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2018/07

0
0
0

Liepos 9–11 dienomis Vilniuje, Lietuvos Respublikos Seimo konferencijų salėje vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) XVI Seimo posėdžiai. PLB Seime dalyvavo 126 atstovai iš 33 šalių. PLB Seimas yra aukščiausias PLB valdymo organas, į kurį tradiciškai kraštų rinkti atstovai renkasi kas 3 metus. PLB Seimo posėdžių metu renkami naujas PLB pirmininkas ir valdyba, tobulinami PLB veiklą grindžiantys dokumentai bei priimamos PLB ateities veiklas apibrėžiančios rezoliucijos.

1958 m. įkurta PLB šiemet švenčia savo šešiasdešimtmetį, todėl iškilmingame posėdyje buvo prisimintos organizacijos ištakos, o vėliau prieita prie svarstymų, kas kuria PLB veidą šiandien ir kokia galėtų būti jos ateitis.

Savo sveikinimo kalboje Prezidentas Valdas Adamkus pabrėžė: „Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ir šiandien yra, ji gyva, ji veikia ir prasmingai tęsia J. Bačiūno ir V. Kamanto, V. Bieliausko ir G. Žemkalnio, ir daugybės kitų žinomų ir nežinomų bendruomenės narių darbus. Ji ir toliau telkia tautą, saugo lietuvybę, kad ši, kaip didžiausia vertybė, būtų perduota ateinančioms kartoms.“

Plačiau apie PLB XVI Seimą skaitykite čia:

0

Nuotraukoje iš kairės: Rimvydas Baltaduonis, Vida Bandis, Sigita Šimkuvienė, Vaidas Matulaitis, Dalia Henke, Vladas Oleinikovas (PJLS pirmininkas), Laurynas Misevičius, Eglė Garrick, Rolandas Žalnierius, Jūratė Caspersen. 

Nauja PLB valdyba

XVI Seime Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininke antrai kadencijai išrinkta Dalia Henke. Naujoje valdyboje iš viso dirbs pasaulio lietuvių atstovai iš trijų kontinentų.

„Pasaulio lietuvių Seime aiškiai skambėjo dvi mūsų tolesnės veiklos kryptys – puoselėti ir palaikyti lietuvybę ir duoti grąžą savo Tėvynei – Lietuvai. Siekiant šių tikslų neabejotinai vienas svarbiausių darbų yra sudaryti galimybę lietuviams visame pasaulyje išsaugoti pilietybę“, – sako išrinktoji PLB pirmininkė.

Į PLB valdybą išrinkti: Vaidas Matulaitis (PLB viešieji ryšiai), Rolandas Žalnierius (visuomeninių ir specialių projektų reikalai), Eglė Garrick (finansų ir lėšų telkimo sritis), Alvija Černiauskaitė (švietimo sritis), Jūratė Caspersen (kultūros sritis), Sigita Šimkuvienė (PLB plėtros ir tvarumo sritis), Rimvydas Baltaduonis (ekonominio bendradarbiavimo sritis), Laurynas Misevičius (sporto reikalai).

Valdyba pirmajame savo posėdyje kooptavo į Valdybą Edmundą Putrimą (sielovados ir Pietų Amerikos reikalai) ir  Vidą Bandis (PLB atstovė Lietuvoje).

Be Seimo rinktųjų PLB valdybos narių, į PLB valdybą įeina Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos pirmininkas. 

PLB Seime priimtos rezoliucijos
0

Naujai išrinktos PLB valdybos spaudos konferencijos vaizdo įrašas:

0
0

Valstybės apdovanojimai

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Liepos 6-ąją, Valstybės dieną, už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanojo Lietuvos ir užsienio valstybių piliečius. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovei Lietuvoje, aktyviai pasaulio lietuvių vienybės puoselėtojai Vidai  Bandis įteiktas ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžius.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos/Roberto Dačkaus nuotr.

0
0

Renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“

Liepos 1 d. Vilniaus rotušės aikštėje buvo atidarytas pasaulio lietuvių ir Lietuvos tautinių bendrijų interaktyvus paviljonų miestelis, kuriame bendruomenės pristatė savo vykdomą veiklą konkrečioje šalyje. Buvo surengti bendruomenių koncertiniai pasirodymai, o Vilniaus Rotušėje atidaryta užsienio lietuvių meno paroda, kuri veikė iki liepos 11 dienos. 

Plačiau apie renginį skaitykite čia:

Video reportažas apie įvykusį renginį:

S.Tatoriaus ir D.Stankaus nuotraukose renginio akimirkos:

0

Regalijų įteikimas šventės organizatoriams

Liepos 1 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbė Dainų šventės pradžią. Prieš skelbdama oficialią pradžią Prezidento rūmų Baltojoje salėje dirigentams, chorvedžiams ir organizatoriams buvo įteiktos specialios regalijos. Regalijos buvo įteiktos ir šventės „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ organizatoriams (nuotraukoje).

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos/Roberto Dačkaus nuotr.

0
0

PLB pirmininkė Dalia Henke apie referendumą pilietybės klausimu: reikia susitelkti ir referendumą laimėti

Daugiau skaitykite čia:

0

Posėdžiavo Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija

Liepos 3 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje vyko Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdis, kuriam vadovavo Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis. Komisija į posėdį susirinko po dvejų metų pertraukos. Komisijos, kuri įkurta 2009 m., sudėtis Vyriausybės nutarimu buvo atnaujinta gegužės mėnesį. Pasak Ministro Pirmininko, šios komisijos veiklos atnaujinimas ypač reikšmingas šiemet Lietuvai švenčiant valstybingumo šimtmetį ir rengiantis kitąmet minėti Pasaulio lietuvių metus. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke padėkojo už iniciatyvą po pertraukos surengti Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdį ir įvertino šios Vyriausybės indėlį siekiant išvykusiems tautiečiams išlaikyti LR pilietybę bei palinkėjo bendrystės, pagarbos ir džiaugtis lietuvybe.

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisijos posėdžius numatoma šaukti reguliariai.

LR Vyriausybės kanceliarijos nuotr.

0

Minint Kolumbijos Lietuvių Bendruomenės 70-metį liepos 14 d. Kryžių kalne buvo atidengtas ir Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio pašventintas stogastulpis, kurio autorius Kolumbijoje gimęs ir į Lietuvą sugrįžęs Aleksas Eugenijus Kulvietis. Beveik 5 metrų aukščio ir daugiau nei dviejų šimtų kilogramų ąžuolinis stogastulpis Kryžių kalne primins Lietuvai tuos, kurie išvažiavo iš Tėvynės negrįžtamai, bet sukūrę Kolumbijoje naują gyvenimą, niekada Lietuvos nepamiršo.

Savo kreipimesi į susirinkusiuosius Aleksas E. Kulvietis išreiškė viltį, kad tie lietuviai ir jų palikuonys, kurie gyvena Kolumbijoje ir toliau išlaikys gyvą bendruomenę ir nepamirš savo šaknų.

Nuotraukoje iš kairės: PLB kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen, Aleksas E. Kulvietis, Lietuvos Respublikos Seimo narys dr. Stasys Tumėnas.

0
0

Skaitykite „Pasaulio lietuvį“!

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite